Jméno: 
Heslo:   

 |  Registrace

Nákupní košík je prázdný  Nákupní košík - informace


Aktuálně

NOVĚ V NABÍDCE - obuv značky BIGHORN

Využijte on-line služeb maloobchodního i velkoobchodního prodeje firmy BOTY KULÍK - Michal Kulík.

Sekce maloobchodu pro Vás pravidelně připravuje Akční nábídky. Pro obchodníky máme připraveno více zboží za zajímavé velkoobchodní ceny v sekci velkoobchod. Proto neváhejte a zaregistrujte se u nás!

Pokud si nevíte rady jak obuv vybrat, zavolejte od 8.00 do 16.00 hodin (PO-PÁ) na tel. +420 565 533 433 a my Vám poradíme jakou velikost zvolit.


Navštivte náš stánekPartneři

 

 


 


Nákupní řád

Obchodní podmínky

                                                           OBCHODNÍ PODMÍNKY                                                                                                                                                                                                                                                                                          

obchodní společnost Michal Kulík

se sídlem Masarykova 1655 39601 Humpolec
IČ: 42368669 DIČ: CZ7305181488
nákup a prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.boty-kulik.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen,obchodní podmínky) obchodní společnosti Michal Kulík se sídlem Masarykova 1655 39601 Humpolec, Identifikační číslo:42368669 (dále jen prodávající) upravují v souladu s ustanovením §1751 odst.1 zákona č.89/2012.,občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti  smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen kupující) prostřednictvím  internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.boty-kulik.cz (dále jen webová stránka) a to prostřednictvím rozhraní webové stránky ( dále jen webové rozhraní obchodu)
1.2 Obchodní  podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou  vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít  v českém jazyce.
1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat .Tímto ustanovením nejsou dotčená práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen uživatelský účet). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.3 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží  jsou prodávajícím považovány za správné.
2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popřípadě nutnou údržbou hardwarového a  softwarového vybavení třetích osob.
 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1 Veškerá prezentace zboží umístněná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu  ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst.2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálních podmínek.
3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží  doručováno v rámci území České republiky.
3.4 Pro objednání zboží  vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace viz níže.
3.4.1 O objednávaném zboží (objednané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu).
3.4.2 O způsob úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednaného zboží.
3.4.3 Informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako objednávka)
3.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující  prodávajícímu kliknutím na tlačítko (Pokračovat v objednávce). Údaje uvedené na objednávce jsou  prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen ,,elektronická adresa kupujícího).
3.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu)  požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 
3.9 Kdy a jak dostanu zboží?
Po potvrzení objednávky e-mailem je objednávka platná a námi zaevidována. Je-li zboží skladem, budeme ho okamžitě expedovat. V tomto případě Vám zboží bude doručeno do 2-3 pracovních dnů. Pokud některá část objednávky skladem nebude, bude okamžitě zboží objednáno u našich dodavatelů. V tomto případě Vám bude zboží doručeno obvykle během 5-14 pracovních dnů. Pokud nejsme schopni objednávku zajistit v přiměřeném termínu, budeme Vás kontaktovat. Do tří dnů od expedice Vám dorazí zásilka na Vámi zvolenou adresu.

4. CEBA ZBOŽÍ A PLATEBNí PODMÍNKY
4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit  prodávajícímu následujícím způsobem.
1/ v hotovosti na partnerské provozovně Rašínova 190 39601 Humpolec
2/ v hotovosti na  dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
3/ bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2600334791/2010 Fio Banka
4/ bezhotovostně platební kartou online

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.                        

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.Tímto není dotčeno ustanovení čl.4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.4 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.5 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.6 Prodávající je povinen zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky /čl.3.6/požadovat uhrazení celé kupní ceny před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst.1 občanského zákoníku se nepoužívá.
4,7 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.8 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo v zásilce zboží.


5. ODSTOUPENÍ  OD KUPÍ SMLOUVY
5.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl.5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením §1829 odst.1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několik částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@boty-kulik.cz.
5.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl.5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno včetně vystaveného kupního dokladu, který je potřeba k založení pro případnou finanční kontrolu do čtrnácti  dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy ,nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl.5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnáct 14  dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem jakým je prodávající od kupujícího přijal. Doporučujeme pro urychlení proplacení peněz uvést v odstoupení od kupní smlouvy číslo účtu kupujícího. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem.pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 
5.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.6 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením §1829 odst.1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnost  a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
5.8 Zboží zašlete na  naší adresu uvedenou na faktuře: Michal Kulík, Masarykova 1655 Humpolec 39601 a to za následujících instrukcí: 
- nepoškozené bez známek užívání nebo opotřebování
- kompletní (včetně příslušenství)
- s dokladem o koupi 

- vyplněným formulářem pro odstoupení od kupní smlouvy. Zde
V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným instrukcím se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží. (V případě, že je vše v pořádku peníze vracíme obratem.).
V žádném případě nám neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1 V případě,že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese  kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s  tímto způsobem dopravy.
6.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce,je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3 V případě,že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručit opakovaně nebo jiným způsobem,než bylo uvedeno v objednávce,je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží,resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6.5 Další práva a povinnosti  stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího,jsou-li  prodávajícím vydány.
6.6.Doprava a platba

Česká republika - pro dopravu používáme smluvního partnera.

Maloobchodní prodej pro ČR - dobírka činí 95 Kč s DPH. Platba převodem nebo platební kartou činí 80 Kč s DPH. Osobní odběr v hotovosti na partnerské provozovně Rašínova 190 Humpolec 39601 je ZDARMA.   

Velkoobchodní prodej pro ČR - při prvním zaregistrování požadujeme nejmenší odběr za 4000 Kč nebo 12 párů obuvi. Veškerou obuv lze objednávat po jednotlivých velikostech. Poštovné účtujeme dle váhy a ceníku smluvního partnera. Zboží je zasíláno na dobírku. Na fakturu pouze po osobním setkání nebo po potvrzení písemné smlouvy předem. Smlouvu zašleme na požádání. Také je možnost zboží po domluvě vyzvednout osobně na adrese Masarykova 1655 Humpolec 39601. Zboží velkoobchodně nelze zakoupit na partnerském obchodě Rašínova 190 Humpolec 39601. Při platbě dobírkou nebo hotovostí poskytujeme slevu 5% z ceny bez DPH. Na zboží v akci se další sleva neposkytuje. Další následná množstevní sleva dle odebraného množství.

Slovenská republika - pro dopravu používáme smluvního partnera.                           

Maloobchodní prodej pro SR - poštovné činí 140 Kč s DPH. Zboží zasíláme vždy pouze po úhradě částky převodem na náš účet číslo 2600334804/2010 IBAN:CZ6820100000002600334804,,SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX vedený v Eurech u Fio banky. Po obdržení objednávky Vám budou obratem zaslány platební instrukce pro úhradu vaší objednávky - zboží. Po připsání Vaší platby na náš účet je zboží obratem expedováno a na Váš e-mail přijde současně i informace o datu odeslání. Doručení zásilky trvá zpravidla 5-6 pracovních dnů.

Velkoobchodní prodej pro SR - při prvním zaregistrování požadujeme nejmenší odběr za 4000 Kč nebo 12 párů obuvi. Veškerou obuv lze objednávat po jednotlivých velikostech. Poštovné účtujeme dle váhy a ceníku smluvního partnera. Zboží zasíláme vždy pouze po úhradě částky převodem na náš účet číslo 2600334804/2010 IBAN: CZ6820100000002600334804,,SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX vedený v Eurech u Fio banky. Po obdržení objednávky Vám budou obratem zaslány platební instrukce pro úhradu zboží, částka za zboží Vám bude přepočítána dle aktuálního kurzu uvedeného v obchodních podmínkách na měnu Euro. Po připsání Vaší platby na náš účet je zboží obratem expedováno a na Váš e-mail přijde současně i informace o datu odeslání. Doručení zásilky trvá zpravidla 5-6 pracovních dnů.Také je možné zboží po domluvě vyzvednout osobně. Při platbě hotovostí poskytujeme slevu 5% z ceny bez DPH. Na zboží v akci se další sleva neposkytuje. Další následná sleva dle odebraného množství.

6.7. V případě reklamace je kupující povinen odeslat zboží nejlevnější možnou dopravou (doporučujeme použít Českou poštu - obyčejný balík). V případě uznání reklamace, nebudou kupujícímu proplaceny náklady nad možnost nejlevnějšího možného doručení.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými  právními předpisy(zejména ustanovení §1914 až 1925,§2099 až 2117 a §2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,ve znění pozdějších předpisů)
7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:                                                                                                                                            - má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
- zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- je zboží v odpovídajícím množství,míře nebo hmotnosti a
- zboží vyhovuje požadavku právních předpisů.
7.3 Ustanovení uvedená v čl.7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného  za  nižší cenu na vadu,pro kterou byla nižší cena  ujednána,na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení,kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí,má se za to,že zboží bylo vadné již při převzetí.Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady , která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvacet čtyři měsíců od převzetí.
7.5 Práva z vadného plnění uplatňuje u prodávajícího na adrese jeho provozovny,v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží,případně i v sídle nebo místě podnikání.
7.6 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího,

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu  vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 odst. 1 písm.e)občanského zákoníku.
8.3 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@boty-kulik.cz
Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.4 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce,se sídlem Štěpánská 567/15 12000 Praha 2 Ič:00029869,internetová adresa:  http://www.coi.cz/csPlatformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese   http//ec.europa.eu/consumers/odr  je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy
8.5 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika,se sídlem Štěpánská 567/15 , 12000 Praha 2,internetová adresa:http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu Rady EU č.524/2013 ze dne 21 května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízeni  ES č.2006/2004 a směrnice 2009/22/ES / nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line/
8.6 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,ve znění pozdějších předpisů.
8.7 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 odst.2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJÚ
9.1 Ochrana osobních údajů  kupujícího , který je fyzickou osobou,je poskytována zákonem č,101/2000 Sb., o ochraně osobních  údajů,ve znění pozdějších předpisů.
9.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů., jméno a příjmení,adresa bydliště,identifikační číslo,daňové identifikační číslo,adresa elektronické pošty,telefonní číslo a  (dále společně vše jen jako osobní   údaje)
9.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím ,a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro  účely vedení uživatelského účtu.Nezvolí-li kupující jinou možnost,souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou,která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
9.4 Kupující bere na vědomí,že je povinen své osobní údaje (při registraci,ve svém uživatelském účtu,při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu)uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
9.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu,jakožto zpracovatele.Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
9.6 Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou.Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9.7 Kupující potvrzuje,že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom,že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
9.8 V případě,že by se kupující domníval,že prodávající nebo zpracovatel /čl.9.5/ provádí zpracování jeho osobních údajů,které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem,zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracováním,může:
9.8.1 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
9.8.2 požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
9.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů,je mu prodávající povinen tuto informaci předat.Prodávající  má právo za  poskytnutí  informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ a UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím,službami nebo podnikem prodávajícího  na elektronickou adresu kupujícího.
10.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.V případě,že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit,aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího,může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ
11.1 Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční)prvek,pak strany sjednávají,že vztah se řídí českým právem.Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
12.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné,nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení. jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.Neplatností nebo neúčinností  jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
12.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
12.4 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
12.5 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Michal Kulík Masarykova 1655 39601 Humpolec, adresa elektronické pošty info@boty-kulik.cz, telefon 565 533 433 mobil 602 176 442.

V Humpolci  dne 30.08.2022.

 


Aktuální kurz: 1 € = 24.10 Kč

 

Vytisknout obchodní podmínky

 

Boty-Kulik.cz © 2011 Všechna práva vyhrazena Michal Kulík, Rašínova Masarykova 1655, 396 01 Humpolec   |   webmaster: Indeart   |   Výměna odkazů